Laddar...

Inkluderande arbetsliv

Stormberg är ett inkluderande företag, också kallat IA-företag. Det innebär bland annat att vi arbetar målmedvetet mot låg sjukfrånvaro och för att säkerställa att personer som har problem att komma ut i arbetslivet får jobb.

25 % mål

Sedan starten år 1998 har vi rekryterat ett fast antal av våra medarbetare som haft svårt med att komma ut på arbetsmarknaden, bland annat människor med drog- eller alkoholproblem, tidigare dömda, unga människor som inte har trivts i skolan, flyktingar och människor med psykiska- eller fysiska hälsoproblem. I Stormbergs Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv har det fastslagits ett mål om att 25% av de som anställts hos Stormberg skall vara människor med problem att komma ut i arbetslivet.

En ny changs

Edin Sivac är ursprungligen från Bosnien och jobbar nu som skiftledare hos Stormberg. När han var tretton år blev han tvungen att han rymma från sitt eget hemland på grund av kriget. Han upplevde fruktansvärda gärningar som varken vuxna eller barn borde bli vittne till.

Läs mer här

Stormberg har ett långt samarbete NAV i Norge (motsvarande försäkringskassan i en kombination med arbetsförmedlingen i Sverige), arbetsmarknadsföretag och fängelser i förhållande till rekrytering av medarbetare.

Stormbergs sätt att praktisera inkludering i förhållande till rekrytering, har gett företaget duktiga och lojala medarbetare som har bidragit starkt till att Stormberg har klarat sig i tävlingen om att vara ett starkt, internationellt varumärke. Det är kul, krävande och meningsfullt att jobba hos Stormberg.

I nyårstalet från 2014 tog Erna Solberg fram Stormberg som ett exempel på förebilder när det gäller att rekrytera människor som har slitit med att komma ut på arbetsmarknaden. Detta är ett erkännande av vår rekryteringspolicy som vi värdesätter högt. Du kan läsa mer om detta här.

Ge en möjlighet

Inkluderande arbetsliv handlar inte om att reducera ett samhällsbörda. Inkluderande arbetsliv handlar om människor och alla skall få använda de resurserna de har. För att få till detta måste vi förenkla och underlättar på flera nivåer, men också avmystifiera hur det är att ha människor med hål i sitt CV arbetande hos sig. Läs mer här

HMS-arbete

Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS) är en viktig del av samhällsansvaret hos Stormberg. Om våra medarbetare sitter vid skrivbordet, plockar varor från höga hyllor eller jobbar i butiken så har vi ett fokus på hälsa, miljö och säkerhet, samt låg sjukfrånvaro. Det är därför viktigt att vi följer rådande regler och förordningar utöver det kollektiva ansvaret vi alla har för att göra arbetsplatsen till ett säkert och trevlig ställe.

Stormberg är klassificerade i industriell säkerhetsklass 3 i Norge. Företag inom denna klassen har lägst risk knuten till sin verksamhet. Som hjälp till att hålla ordning på HMS-arbetet har vi knutit oss till HMS-kontoret. HMS-Ansvarig hos Stormberg är den som ser till att alla får nödvändig information och upplärning. Säkerhetssessioner i de olika delarna av verksamheten utförs rutinmässigt för att säkerställa att allt överensstämmer med bestämmelserna. Kurser ges till dem som har en speciell funktion i organisationen. Detta kan vara brand, första hjälpen och liknande.

© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.